CSR บริษัทบุหรี่
ลมปาก...ต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ

ไต้ฝุ่น...ไทยรัฐ

23 เมษายน 2557

ยามนี้ ต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กำลังโหมทำการประชาสัมพันธ์บุหรี่ทางอ้อม ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่า กฎหมายห้าม ตั้งเป้าจะโกยรายได้ปีนี้ 70,000 ล้านบาท ประสา “ไต้ฝุ่น” ถามต่อศักดิ์  โชติมงคล สักคำ โรงงานยาสูบขายความตาย ขายความเจ็บป่วยแก่ประชาชนจนร่ำรวยมหาศาล เคยคิดที่จะดูแลลูกค้าที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและถุงลมโป่งพองจากการสูบบุหรี่บ้างไหม ก่อนที่จะไปคุยโม้เรื่องการทำ CSR และความรับผิดชอบต่อสังคม ทำ CSR ตรงนี้ให้ได้ก่อนเถอะ เพราะเป็นผู้สร้างปัญหาโดยตรง....

 

1 พฤษภาคม 2557

ต่อศักดิ์ ทำจดหมายชี้แจงมาสองหน้ากระดาษว่า ไม่มีนโยบายเน้นการเพิ่มยอดขาย แต่อ้างว่าด้วยพันธกิจที่ต้องนำเงินส่งกระทรวงการคลัง จึงพยายามเพิ่มประสิทธิภพ เพื่อเพิ่มกำไรและยังมีภาระต้องดูแลชาวไร่ยาสูบ และผู้ค้าเกือบ 1 ล้านครอบครัว ฟังเหมือนดูดี แต่บทสรุปกลับไม่ดี เพราะขัดแย้งกันเอง...ต่อศักดิ์ อ้างถึง ความรับผิดชอบต่อผู้สูบบุหรี่ว่าได้เพิ่มนวัตกรรมในการลดปริมาณทาร์และนิโคตินลง คิดนวัตกรรมห้องสูบบุหรี่เทคโนโลยีไฮโดรชีวภาพเพื่อช่วยขจัดควันบุหรี่ และร่วมกับศศินทร์ ทำวิจัยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ล้วนไม่ได้ช่วยให้คนสูบบุหรี่ลดลง แต่กลับทำให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะคิดว่าอันตรายน้อยลง...แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ธุรกิจบุหรี่ก็ไม่ควรทำประชาสัมพันธ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพราะการทำประชาสัมพันธ์ก็คือ การโฆษณารูปแบบหนึ่งนั่นเอง และเป็นการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ยิ่งอันตรายขึ้นไปอีก เพราะกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ทั่วโลก บังคับให้พิมพ์ภาพน่าเกลียดของโรคจากบุหรี่ข้างซองทุกซองก็เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของบุหรี่ แต่คุณต่อศักดิ์ กลับไปสร้างภาพลักษณ์บริษัทและบุหรี่ มันผิดเต็มประตูเลย...

ย้อนกลับ