ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
สธ.เตรียมปรับซองบุหรี่เป็นแบบเรียบ หลังบังคับใช้ ก.ม.บุหรี่ฉบับใหม่

ความพยายามรณรงค์งดสูบบุหรี่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งร่างกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ระบุเพิ่มว่าบุหรี่ทุกซองต้องไม่มีโลโก้และใช้ตัวอักษรสีเดียวกันทุกยี่ห้อ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับซองบุหรี่ให้เป็นแบบเรียบหากร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

สำนักควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ได้นำตัวอย่างของซองบุหรี่จากประเทศออสเตรเลียมาศึกษา ซึ่งเป็นสีเดียวกันทุกยี่ห้อและขนาดซองเท่ากันทั้งหมด อีกทั้งรูปแบบตัวอักษรของตราสัญลักษณ์ต้องปรับให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ หากมีผลบังคับใช้ กระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมปรับซองบุหรี่ให้เป็นแบบเรียบทั้งบุหรี่ที่ผลิตในประเทศและบุหรี่ที่นำเข้า

ส่วนสาเหตุแนวคิดปรับซองบุหรี่แบบเรียบมาจากงานวิจัยของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ใช้ซองชนิดนี้นาน 4 ปี โดยพบว่าสามารถลดจำนวนการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีและไม่กระทบต่อร้านค้า

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/252610

ย้อนกลับ