ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
สารจากนพ.ประกิต วาทีสาธกกิจรู้ให้ทันว่าบริษัทบุหรี่กำลังทำอะไร

สารจากนพ.ประกิต วาทีสาธกกิจรู้ให้ทันว่าบริษัทบุหรี่กำลังทำอะไร

เรียนทุกท่าน

ที่สมาคมการค้ายาสูบไทย ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส ที่มีกำไรจากการขายยาสูบในประเทศไทยปีละประมาณ 3 พันล้านบาท ซื้อพื้นที่สื่อคัดค้านร่างพรบควบคุมยาสูบ และทำหนังสือคัดค้านถึงรัฐบาล อ้างว่ามาตรการในร่างพรบเข้มงวดมากเกินจำเป็นและหาว่าเป็นกฏหมายสุดโต่งนั้น ความจริงมาตรการทั้งหมดเป็นข้อกำหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ที่ประเทศภาคีสมาชิก 180 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต่างมีพันธผูกพันที่จะต้องปรับปรุงกฏหมายภายในให้สอดคล้อง และการทำตามข้อกำหนดในอนุสัญญา ก็เพื่อประโยชน์ต่อประเทศเราเองที่จะลดจำนวนคนเสพติดบุหรี่ โดยยาสูบเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวของโลก ที่มีอนุสัญญาระหว่างประเทศกำหนดแนวทางควบคุม และเหตุผลที่ต้องมีอนุสัญญาระหว่างประเทศในการควบคุม นอกจากเพราะยาสูบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ป้องกันได้อันดับหนึ่งของทุกประเทศแล้ว การมีอนุสัญญาหรือกฏหมายระหว่างประเทศ ก็เพื่อช่วยประเทศต่างๆ ให้สามารถต่อสู้กับการคัดค้านของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ในการออกกฏหมายควบคุมยาสูบประเด็นที่สมาคมการค้ายาสูบบอกว่าเกินความจำเป็นและขอให้ตัดทิ้ง ล้วนแต่มีประเทศอื่นออกเป็นกฏหมายแล้วดังนี้

การห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นรายมวน มี 93 ประเทศ ที่มีกมนี้แล้ว การห้ามขายโดยเด็ก มี 115 ประเทศมีแล้ว การห้ามทำ CSR มี 63 ประเทศ การให้เปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ มี 69 ประเทศที่มีกฏหมายแล้ว และกฏหมายซองเรียบอียูก็ให้สมาชิก 28 ประเทศทะยอยออกกฏหมายซองเรียบแล้ว และอนุสัญญาควบคุมยาสูบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2548 และเราใช้เวลามา 5 ปีแล้ว ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนินการปรับปรุงกฏหมาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ แต่สมาคมการค้ายาสูบไทย ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ก็คัดค้านมาโดยตลอด และขอให้รัฐบาลไทยตัดทั้ง5 มาตราที่กล่าวแล้วออก.ซึ่งก็ 5 มาตรานี้แหละที่เป็นมาตรการใหม่ในร่างกฏหมายที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเท่ากับบริษัทข้ามชาติพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจำอวดในสายตาของนานาชาติ คือเราปรับปรุงกฏหมายควบคุมยาสูบ แต่ สุดท้ายเนื้อหาสาระของกฏหมายฉบับใหม่ กลับเหมือนกับกฏหมายที่เราใช้มา25 ปีแล้ว ตลกใหมครับ เราจะยอมเขาได้หรือ เราจะยอมให้เขา make a fool of Thailand หรือ ประกิต วาทีสาธกกิจ

ย้อนกลับ