จับตา ฟิลลิป มอร์ริส ให้เงินองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย

ล่าสุดพบข้อมูลงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส  จาก Euromonitor Internationnal Research Reports  ที่รวบรวมการใช้เงินไปกับกิจกรรมเพื่อสังคมของฟิลลิป มอร์ริส Charitable Contribution of PMI in Thailand (2009 – 2013) พบว่า บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ใช้เงินไปกับกิจกรรมทางสังคม ในปี ค.ศ. 2012 ถึง 420,000 ดอลลาร์สหรัฐ  และในปี ค.ศ. 2013 ใช้เงิน 460,000  ดอลลาร์สหรัฐ  

จากข้อสังเกต การใช้จ่ายเงินของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ในปี ค.ศ. 2013  เป็นเรื่องที่น่าหาคำตอบ เพราะผู้ที่ได้รับเงินจากฟิลลิป มอร์ริส เกือบทั้งหมด เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย คือ Population and Community Development  Association (PDA) โดยมียอดเงินมหาศาลถึง 425,000 ดอลลาร์สหรัฐ  และองค์กรการกุศลที่เกิดโดยบริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสเอง  AMCHAM Thailand Charitable Foundation (ATCF)  กลับได้เงินสนับสนุนเพียง 35,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น   

สิ่งที่อยากฝากถึงองค์กรต่างๆ ที่รับเงินจากบริษัทบุหรี่ แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องของความถูกต้อง ว่าควรรับการสนับสนุนหรือไม่ในเมื่อสิ่งนี้เป็นภัยต่อสังคม เพราะการทำกิจกรรมทางสังคมเหล่านี้เป็นการหวังผลทางการตลาด  โดยพิจารณาจากคำสัมภาษณ์ของ แพทริค รีการ์ท ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เอเชีย  ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ฉบับวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2537 หน้า 38  ว่า

“บริษัทมีการปรับนโยบายและกลยุทธ์การตลาดสำหรับภูมิภาคเอเชียใหม่  โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และถือเป็นตลาดแห่งใหม่ในอนาคตของบุหรี่มาร์ลโบโร ด้วยการนำกลยุทธ์การทำตลาดในเชิง CORPORATE AFFAIRE เน้นการสร้างชื่อของบริษัทให้ติดตลาด  และเป็นที่รู้จักให้ได้นานที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตราสินค้าด้วย  สำหรับกิจกรรมที่ทำในขณะนี้  ได้แก่ การเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานทางด้านศิลปะ...บุหรี่มาร์ลโบโรถือเป็นสินค้าหลักของบริษัท และเป็นหัวหอกที่ฟิลลิป  มอร์ริส  ใช้ในการรุกตลาดบุหรี่ทั่วโลก รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ดังนั้นการสร้างชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของตลาด จึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวสินค้า

ย้อนกลับ