CSRบริษัทบุหรี่
แฉโฆษณาแฝงบุหรี่แนวใหม่กับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย กล่าวว่าจากการศึกษาการทำงานของบรัษัทล็อบบี้ยิสต์ในต่างประเทศจากภาพยนตร์เรื่อง Thank You for Smoking ซึ่งเป็นการสร้างจากเรื่องจริง ทำให้เห็นได้ว่ามี กระบวนการทำงานของล็อบบี้ยิสต์ ของบริษัทบุหรี่ ซึ่งพยายามใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่บิดเบือนไป ทำให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบกลายเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่สินค้าอันตราย

        ผศ.ดร.ลักขณา กล่าวอีกว่า กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ทุกวันนี้ ถึงขนาดมีการนำบุหรี่ไปเปรียบเทียบกับอาหารอย่าง เนย หรือ ช็อคโกแลต ว่าสามารถทำให้เกิดโรคคลอเลสเตอรอลได้ ดังนั้น หากจะจัดบุหรี่ เป็นสินค้าอันตราย ก็ต้องจัดให้เนย หรือช็อคโกแลตเป็นสินค้าอันตรายเช่นกัน ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะบุหรี่กับอาหารเหล่านี้เป็นสินค้าคนละประเภทกัน รวมถึงการจ่ายเงินให้บริษัทสร้างภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด เปลี่ยนฉากการสูบบุหรี่จากเดิมคนสูบส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายหรือคนกระจอก ทำให้คนรู้สึกไม่อยากเลียนแบบ เป็นให้พระเอกหรือนางเอก และฮีโร่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เป็นคนสูบแทน จึงส่งผลให้ผู้ชมต้องการเลียนแบบมากขึ้น

        ผศ.ดร.ลักขณา กล่าวต่อว่า ส่วนสถานการณ์ของล็อบบี้ยิสต์ในประเทศไทย ก็มีความพยายามใช้กลยุทธ์เสมือนว่าบริษัทบุหรี่ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น มีโครงการรักสายน้ำ แสดงตนว่าเป็นผู้รักสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาพลักษณ์ของตนเองดูดี หรือการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งบางครั้งทำให้ผลการวิจัย บิดเบือน เนื่องจากบริษัทบุหรี่เป็นผู้ตั้งคำถาม ประเด็นในการทำวิจัย เช่น กรณีที่พยายามใช้งานวิจัยระบุว่า โฆษณาไม่มีผลต่อเยาวชน ดังนั้น จึงพยายามอธิบายให้กับสถาบันวิจัย หรือ มหาวิทยาลัยต่างให้รู้เท่าทันไม่ควรรับเงินเพื่อการวิจัยกับบริษัทเหล่านี้ เพราะบริษัทบุหรี่ไม่เคยมีเจตนาบริสุทธิ์ในการบริจาคหรือสนับสนุนเลย

        “การให้เงินบริจาคหรือสนับสนุนงานวิจัยสำหรับคนไทยจะกลายเป็นบุญเป็นคุณ ไม่กล้าขัดขืนหากเขาทำอะไรที่ผิด อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจากการที่มีภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ซึ่งทำงานร่วมกัน ทำให้การเคลื่อนไหวของบริษัทล็อบบี้ยิสต์เป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะถูกจับตามองเป็นพิเศษ

        ทำให้รูปแบบของการเคลื่อนไหวให้เงินสนับสนุนเป็นไปอย่างซับซ้อนมากขึ้น ขณะที่ทั่วโลกบริษัทบุหรี่ได้ให้เงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นเงิน 75 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่กลับให้งบประมาณด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถึง 100 ล้านเหรียญฯ แสดงถึงเจตนารมณ์เป็นอย่างดีว่าความจริงต้องการอะไร”

ย้อนกลับ