ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
เปิด แผนบุหรี่นอกขยายตลาดในไทย

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

Press Release

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

วันที่ข่าวตีพิมพ์  :  สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

เปิด  แผนบุหรี่นอกขยายตลาดในไทย

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยแผนบริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส  ที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ในตลาดประเทศไทย  ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกระดับรวมทั้งระดับล่าง ด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใหม่ ๆ นอกเหนือจากการเสริมความแข็งแกร่งในตลาดระดับกลาง  และระดับบน รวมถึงมีแผนที่จะมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศเพื่อนบ้านไทยหลังการเปิดเออีซี  ปีนี้
รายงานแผนการตลาด พ.ศ.2556-2561 โดยยูโรมอนิเตอร์  หน่วยงานวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจยาสูบ  ระบุว่า ตลาดบุหรี่ในไทยจะยังเติบโต  โดยมีผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยร้อยละหนึ่งต่อปี เนื่องจากตลาดยังค่อย ๆ โตตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และยังขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ  ทั้งนี้บุหรี่ของฟิลลิป  มอร์ริส สองยี่ห้อคือแอลแอนด์เอ็ม และมาร์ลโบโร  ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29  ขณะที่บุหรี่โรงงานยาสูบครองส่วนแบ่งร้อยละ 69  ที่เหลือร้อยละ 2 เป็นของบุหรี่ยี่ห้ออื่น ๆ   ทั้งนี้บุหรี่ราคาสูง และค่อนข้างสูง  สามยี่ห้อหลักคือ  มาร์ลโบโร  แอลแอนด์เอ็ม และกรองทิพย์  ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 45  ที่เหลือหรือกว่าครึ่งของตลาดเป็นบุหรี่ราคาปานกลางและราคาถูก  รายงานยังระบุว่า  กฎหมายควบคุมการโฆษณาที่เข้มงวดและการห้ามแสดงซองบุหรี่ที่จุดขาย  ทำให้บุหรี่ยี่ห้อใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้ยาก  การแข่งขันจะรุนแรงขึ้นในตลาดระดับล่าง  โดยฟิลลิป  มอร์ริสจะเน้นการขยายตลาดผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเครือข่ายขายปลีกในแต่ละพื้นที่
            ศ.นพ.ประกิต  กล่าวต่อไปว่าจากแผนการขยายตลาดของฟิลลิป  มอร์ริสนี้เอง  ทำให้ฟิลลิป มอร์ริสทุ่มเทความพยายามที่จะขัดขวางร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ......ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  เพราะบทบัญญัติที่เข้มงวด  โดยเฉพาะมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ  ที่ให้พิมพ์ได้เฉพาะยี่ห้อเป็นตัวอักษร  ห้ามพิมพ์โลโกหรือลวดลายบนซองบุหรี่  จะทำให้แผนการขยายตลาดของฟิลลิป  มอร์ริสที่จะส่งบุหรี่ยี่ห้อใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขันในตลาดระดับล่าง  ไม่ประสบความสำเร็จ              ฟิลลิป  มอร์ริสจึงต้องวิ่งเต้นขัดขวางร่างกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่อย่างสุดฤทธิ์ 

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ    โทร. 081-822-9799
ย้อนกลับ