ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
11/ 12/ 2559 1,665
หมู่บ้านจัดการบุหรี่

ที่นี่คือหมู่บ้านจัดการบุหรี่ เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะเราคิดว่าไม่มีคำไหนที่สามารถเรียกชื่ออื่นแทนได้ เพราะที่นี่เป็นชุมชนระดับหมู่บ้านที่พวกเขาสามารถจัดการเรื่อง การลด ละ เลิกบุหรี่ได้ โดยใช้กฎระเบียบผ่านกติกาชุมชนที่มีสภาผู้นำชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน จนวันนี้ชุมชนที่นี่มีคนเลิกบุหรี่ได้แล้ว 23 คน นับว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับการปฏิวัติความเชื่อเดิมที่การสูบบหรี่ในหมู่ผู้คนมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ


ที่มา : https://youtu.be/7ZGzyBobNcc

11/ 12/ 2559 1,665
ย้อนกลับ