หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือตอนล่าง) Tobacco Control Research Unit (Lower Northem Region)
ศูนย์วิจัยบริบาลเภสัชกรรม ห้อง 2309 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ติดต่อ ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ หรือ เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณลินดา แก้วหลวง เบอร์โทร 055 961-000 ต่อ 3644
แผนงานการเฝ้าระวังและรู้ให้ทันกลยุทธธุรกิจยาสูบ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ Action for Smoking and Health Foundation
36/2 ซ.ประดิพัทธ์ 10 ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ คุณสถาพร จิรัตนานนท์ โทรศัพท์ 0-2278-1828-9 โทรสาร 0-2278-1880
แบบฟอร์มติดต่อ
  • ชื่อ-สกุล :
  • อีเมล์ :
  • หัวข้อ :
  • ข้อความ :
  • รหัสยืนยัน :