รางวัล เดอตี้ แอชเทร สำหรับบริษัทบุหรี่ที่ละเมิดกฎหมายหรือองค์กร หรือบุคคลอื่นๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทบุหรี่
 • World No Tobacco Day 2016: Get ready for plain packaging

  Every year, on 31 May, WHO and partners mark World No Tobacco Day (WNTD), highlighting the health risks associated with tobacco use and advocating for effective policies to reduce tobacco consumption.

  For World No Tobacco Day, 31 May 2016, WHO and the Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control are calling countries to get ready for plain (standardized) packaging of tobacco products.

  Plain packaging is an important demand reduction measure that reduces the attractiveness of tobacco products, restricts use of tobacco packaging as a form of tobacco advertising and promotion, limits misleading packaging and labelling, and increases the effectiveness of health warnings.

  Plain packaging of tobacco products refers to measures that restrict or prohibit the use of logos, colours, brand images or promotional information on packaging other than brand names and product names displayed in a standard colour and font style.

  Guidelines to Articles 11 and 13 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) recommend that Parties consider adoption of plain packaging.

  Plain packaging builds upon other measures as part of a comprehensive multisectoral approach to tobacco control. Policy makers, civil society and the public can take action to ensure that their governments consider adoption of plain packaging.

  อ่านต่อและที่มา : http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/event/en/

 • ตั้งชมรมผู้สูบบุหรี่เพื่อใคร

  บริษัทบุหรี่เปิดชมรมผู้สูบบุหรี่หวังเป็นองค์กรสกัดกั้นกฎหมายเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ขอให้คนสูบบุหรี่ที่ร้อยละ 80 เมื่อติดบุหรี่แล้วอยากเเลิก คิดดูว่า การตกอยู่ในอำนาจการเสพติด ต้องเผชิญกับความสูญเสียทั้งด้านร่างกาย ถูกควบคุมจิตใจ และด้านเศรษฐกิจ ในค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อบุหรี่ในแต่ละวัน กับค่าใช้จ่ายจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในอนาคต คุณคิดว่าบริษัทบุหรี่จะรับผิดชอบชีวิตของคุณหรือไม่ กับคำโกหกที่อ้างถึงสิทธิผู้สูบ แต่ความเป็นจริงคือการขัดขวางกฎหมายเพื่อให้หนทางการตลาดธุรกิจขายนิโคตินสิ่งเสพติดยังคงดำเนินอยู่ต่อไป

 • ขายบุหรี่ = ขายชาติ

  ภาพที่เก็บจากในช่วงรณรงค์กู้ชาติของกปปส. ทำให้เห็นวิธีการโฆษณาอย่างหน้าไม่อายของโรงงานยาสูบ กับวลี "ขายบุหรี่ดีกว่าขายชาติ" ถ้าลองพิจารณากันดูจากข้อเท็จจริง สินค้าบุหรี่่นั้นก่อความเสียหายให้กับคนในชาติไม่ใช่น้อย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  โครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  HITAP ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการมีนักสูบหน้าใหม่เข้ามา พบว่ามีความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 85,000 บาทต่อราย ทั้งนี้บุหรี่จะทำให้ผู้ใช้มีอายุสั้นลงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ปี ส่วนผู้หญิงอายุสั้นลง 3.4 ปี

 • คสช.ไม่ควรรับการสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ

  คสช. ไม่ควรรับเงินสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ เนื่องจากแสดงให้เห็นว่า เป็นการยอมรับองค์กรที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรม สินค้าจากโรงงานยาสูบทำให้หลายชีวิตประสบกับความสูญเสีย และควรตระหนักถึงมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ด้านการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2553  "ห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมภายใต้นโยบายต่อสังคมหรือ CSR 

 • โรงพยาบาลไม่ควรรับเงินจากบริษัทบุหรี่

  การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยปีละ 50,710 คน ขณะเดียวกันก็เป็นสาเหตุของภาระโรคอันดับ 2 ของประเทศ จึงไม่ถูกต้องทางจริยธรรมอย่างยิ่ง หากโรงพยาบาลจะรับการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่ และผิดต่ออนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่ห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมภายใต้นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม 

 • โรงงานยาสูบ

  โรงงานยาสูบไทยเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หนัง เรื่อง "ภูเก็ต" ที่ส่งเข้าประกวดที่งานเทศกาลภาพยนตร์แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีภายใต้อนุสัญญา ควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ที่ขณะนี้มี 171 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยในมาตรา 13 ของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการห้ามโฆษณา และส่งเสริมการขายยาสูบ