องคกร์อย่าง สสส. ที่คอยรณรงค์ให้คนลดการสูบบุหรี่ ลดการดื่มเหล้านั้น มีอยู่ทั่วโลก แต่ไม่ว่าจะรณรงค์เท่าไหร่ ถ้าคนมันจะสูบ มันก็จะสูบอยู่ดี เราจะเห็นได้จากคำเตือนข้างซองบุหรี่ในไทย ที่ขู่แล้ว ขู่อีก แต่สุดท้ายคนก็เลือกไม่สนใจ

แต่แคมเปญใหม่จากเกาหลีใต้นั้นสร้างสรรค์ไม่ใช่เล่น เมื่อพวกเขาออกแบบโซนสูบบุหี่ในในเมือง Sejong ให้มีที่ดูดควันแบบใหม่ซึ่งมีรูปร่างเหมือนปอดคน ผู้สูบบุหรี่จะเห็นควันลอยเข้าปอดไปทันทีที่พ่นควันออกมา… แต่ไม่ใช่แค่นั้น เมื่อเวลาผ่านไป ปอดที่รับควันมากขึ้นๆ ก็จะค่อยๆ ดำ จนมีคราบเขม่าดำๆ ชัดเจน ซึ่งเป็นการ Visualize ให้ผู้สูบบุหรี่เห็นชัดๆไปเลยว่า ถ้ายังสูบบุหรี่ต่อไป ปอดของคุณจะเป็นแบบไหน

Advertiser : Sejong City
Agency : Nextround, Seoul, Korea

sejong-city-lungs-anti-smoking-ventilator-media-outdoor-379604-adeevee

ที่มา : http://marketeer.co.th/2016/01/lung-smoke-sucker/