ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูล
มาตรการขึ้นภาษีมีพลังมหาศาล

ที่มา : SmartNoVemBack ประจำเดือน ธันวาคม 2558 หน้าที่ 4-5

ย้อนกลับ