ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
รีดภาษีบุหรี่ไม่กระทบราคาขายปลีก

น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานยาสูบได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

ที่มา และสามารถอ่านต่อได้ที่นี่นะ : http://www.posttoday.com/economy/finance/473877

ย้อนกลับ