ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
โทษภัยบุหรี่ อนามัยโลกเตือนผลาญงบกว่า 34 ล้านล้านบาท/ปี

ผลการศึกษาร่วมกันขององค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐ ระบุว่า ความเสียหายจากการสูบบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่เก็บได้อยู่มาก เนื่องจากสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกปีละกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือราว 34.4 ล้านล้านบาท ขณะที่ทั่วโลกเก็บภาษียาสูบได้ราว 269,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 9.26 ล้านล้านบาทระหว่างปี 2556-2557 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวยังคาดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะเพิ่มจากราวปีละ 6 ล้านคน เป็นปีละ 8 ล้านคนภายในปี 2573 ในจำนวนนี้กว่า 80% อยู่ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง พร้อมกับแนะให้รัฐบาลขึ้นราคาและภาษียาสูบ ใช้นโยบายปลอดบุหรี่อย่างครอบคลุม ห้ามบริษัทบุหรี่โฆษณาอย่างเด็ดขาด และติดป้ายฉลากคำเตือนให้เห็นเด่นชัด

ที่มา : http://www.now26.tv/view/97407
 

ย้อนกลับ