ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
อนามัยโลกเตือนภัยบุหรี่รอบใหม่ คาดว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มปีละ 8 ล้านคน

11 ม.ค.60 รายงานการวิจัยฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลก (WHO)และสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐ ระบุว่า การสูบบุหรี่สร้างความสูญเสียให้เศรษฐกิจโลกปีละ 1 ล้านล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35 ล้านล้านบาท) ทั้งค่าดูแลรักษาสุขภาพและสูญเสียความสามารถในการผลิต ความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้สูงกว่าภาษีบุหรี่ที่เก็บได้ทั่วโลกหลายเท่า

โดยองค์การอนามัยโลกประเมินว่า ในปี 2556-2557 รัฐบาลทั่วโลกเก็บภาษีบุหรี่ได้เพียง 269,000 ล้านดอลลาร์ (9.4 ล้านล้านบาท) รายงานซึ่งถูกทบทวนจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 70 คน ยังคาดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากบุหรี่จะเพิ่มขึ้น จากปีละ 6 ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 8 ล้านคนในปี 2573 โดยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งมีผู้สูบบุหรี่ราวร้อยละ 80 ของทั้งโลก และแม้อัตราการสูบบุหรี่ในประชากรโลกจะลดลง แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

รายงานยังชี้ด้วยว่า นโยบายที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมบุหรี่ ได้แก่รวมทั้งการขึ้นภาษีและราคาบุหรี่ การตั้งเขตปลอดบุหรี่ ห้ามบริษัทบุหรี่ทำการตลาดโดยสิ้นเชิง และให้ติดฉลากภาพเตือนพิษภัยบุหรี่ที่โดดเด่น ขณะที่ภาษีบุหรี่ยังอาจนำไปใช้รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ทางสื่อมวลชน และสนับสนุนโครงการรักษาและเลิกบุหรี่ด้วย

ที่มา : http://www.naewna.com/inter/251974

ย้อนกลับ