บิ๊กตู่สั่งมาตรการคุมเข้มบารากู่

29 ก.ค. 57 เมื่อเวลา 16.00 น. ที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศร์ รอ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงข่าวภายหลังการประชุม คสช.ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557 ว่าที่ประชุม คสช.เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้สาระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. ... ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมสาระเหยในกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นสารที่ใช้ประกอบยาในการมอมเมาผู้หญิง ตามที่คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหยเห็นชอบ ที่กำหนดให้สารระเหยกลุ่มนี้ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้า ส่งออก เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้หัวหน้า คสช.ได้แสดงความห่วงใย ต่อการใช้บารากุ ซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการที่เหมาะสม ทางด้านสุขอนามัย เนื่องจากบารากุมีสารประกอบของทาร์และนิโคติน

 

 

ย้อนกลับ