ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
ฝรั่งเศสผ่านกม.ซองบุหรี่แบบเรียบหวังลดจำนวนนักสูบ....

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. และจะมีผลบังคับใช้เดือนพ.ค. 2559 เพื่อลดจำนวนวัยรุ่นที่จะติดบุหรี่ ซึ่งปัจจุบันนี้มีชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 70,000 คน ซองบุหรี่แบบเรียบอนุญาตให้บริษัทบุหรี่พิมพ์ยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษร บนพื้นซองสีที่กำหนด โดยกฎหมายห้ามพิมพ์สัญลักษณ์หรือโลโก้ใดๆ

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ 7 ที่ผ่านกฎหมายนี้ ตามหลังออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ เวลส์  ไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็นข้อกำหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกที่มี 180 ประเทศเป็นรัฐภาคี 

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า สหภาพยุโรปได้ประกาศว่า กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ขัดต่อกฎหมายอียู  รวมทั้งกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสมาชิกอียูทั้ง 28 ประเทศสามารถที่จะออกกฎหมายนี้ และขณะนี้มีอีก 10 ประเทศที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายนี้ อาทิ นอร์เวย์  ฮังการี สวีเดน  ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ตุรกี อัฟริกาใต้ สิงคโปร์  และประเทศไทย 

ทั้งนี้หลักฐานงานวิจัยมากกว่า 75 รายงาน สรุปว่า ซองบุหรี่แบบเรียบลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ โดยเฉพาะต่อเด็ก ๆ ทำให้ลดความอยากที่จะสูบบุหรี่ ส่วนคดีที่ฮอนดูรัส คิวบา และอินโดนีเซียที่ฟ้องต่อดับเบิ้ลยูทีโอว่า กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบขัดต่อกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศนั้น คาดว่าจะมีคำตัดสินในปีหน้า ซึ่งออสเตรเลียมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะ ทั้งนี้มาตรา 37 ของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลมีบทบัญญัติที่ให้รัฐบาลไทย สามารถออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในอนาคตได้ด้วย

ย้อนกลับ