ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูลน
นักกฎหมายย้ำคดีฟิลลิป มอร์ริส ไทยฟ้องได้ไม่เกี่ยวWTO ไม่ทำเสียโอกาสมหาศาล
 
http://www.matichon.co.th/online/2015/11/14471296721447129743l.jpg

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  นายวศิน พิพัฒนฉัตร ทนายความ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) กล่าวถึงกรณีฟิลลิป มอร์ริส ออกมาโต้กรณีอัยการสูงสุดเตรียมส่งฟ้องคดีเลี่ยงภาษี 6.8 หมื่นล้านบาท ว่า ไทยไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะขัดกับผลข้อพิพาทการค้าระหว่างฟิลิปปินส์และไทยที่ออกมาว่าไทยแพ้คดีตั้งแต่ปี 2553 ว่า การที่บรรษัทสัมพันธ์ฟิลลิปฯ ออกมาระบุเช่นนั้น ต้องถามว่ารายละเอียดอยู่ตรงไหน เนื่องจากหากบอกว่าไทยแพ้คดีก็ต้องมีรายละเอียดออกมา แต่จากการที่ค้นข้อมูลต่างๆ ในปี 2554 มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่า นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ  อดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า กรณีพิพาทสินค้าบุหรี่ระหว่างไทย กับ ฟิลิปปินส์ “สรุปได้ว่าไทยปฏิบัติสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO ในหลายประเด็น เช่น กฎหมายศุลกากรของไทยสอดคล้องกับ WTO เรื่องราคาสมมุติที่ไทยสามารถกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการเก็บภาษีได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ราคาขายปลีกจริง การขอคืนเงินภาษี เป็นต้น 

นายวศิน กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีบางประเด็นสำคัญที่ไทยปฏิบัติไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO เช่น ความล่าช้าในการพิจารณาอุทธรณ์ การไม่ให้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งให้ผู้นำเข้าวางประกัน การกำหนดราคาขายปลีกสูงสุด (Maximum Retail Selling Price – MRSP) ที่ไม่ชัดเจน และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น สิ่งที่ไทยจะต้องดำเนินการหลังคำตัดสินสุดท้ายของ WTO คือต้องปรับเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เรื่องการจ่ายค่าปรับ หรือจ่ายคืนภาษี หรือค่าชดเชยให้กับฟิลิปปินส์ทั้งสิ้น เพราะระบบการยุติกรณีพิพาทของ WTO เป็นการพิจารณากรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความตกลงภายใต้ WTO ที่สมาชิกยอมรับเป็นพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม และกฎเกณฑ์การยุติกรณีพิพาทนี้ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการชดเชยค่าเสียหายเป็นตัวเงิน  

“เห็นได้ว่าจากข่าวดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าไทยแพ้คดี ที่สำคัญในเรื่องของกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยในเรื่องขององค์การการค้าโลก จะเป็นเรื่องในทางระหว่างประเทศ ที่การบังคับใช้กฎหมายจะต้องผ่านการอนุวัติ หรือการทำให้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายในประเทศ จึงจะบังคับได้ แต่ในเรื่องคดีฟิลลิป มอร์ริส เป็นเรื่องการเลี่ยงภาษี ใช้กฎหมายภาษีภายในประเทศ ตามหลักดินแดน ซึ่งเป็นกฎหมายคนละตัวกัน เมื่อมีการเลี่ยงภาษีก็ต้องมีโทษตามขั้นตอนตามกฎหมาย และคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ จะเอาเรื่องของ WTO มาบีบบังคับเรา โดยปนกับกฎหมายของศุลกากร และกฎหมายภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้” นายวศิน กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่ารัฐบาลไทยต้องยื่นฟ้องฟิลลิป มอร์ริส ใช่หรือไม่ หากไม่ทำจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง นายวศิน กล่าวว่า หากไม่ทำ สิ่งสำคัญคดีจะยิ่งล่าช้า และจะทำให้หลักฐานต่างๆ หายากขึ้น ที่สำคัญไทยจะสูญเสียโอกาสได้รับเงินจำนวนนี้มาบริหารประเทศ ซึ่งไม่ใช่เงินน้อยๆ ที่ถูกเลี่ยงภาษีไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฟิลลิป มอร์ริส อ้างว่าช่วงที่สำแดงราคา หน่วยงานรัฐเองก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ  นายวศิน กล่าวว่า ถ้าพูดเช่นนั้น ยิ่งสมควรไปสู้กันในชั้นศาล เพื่อให้มีการพิจารณาตัดสินว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้น มีเรื่องของการคอร์รัปชั่นด้วยหรือไม่ ยิ่งขณะนี้เป็นยุคปฏิรูปก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำไป
ย้อนกลับ