ยาสูบ กฏหมาย โรงงานยาสูบ องค์การอนามัยโลก บริษัทข้ามชาติ ยาเสพติด องค์การค้าเสรี มูล
23/ 01/ 2559 803
นิโคติน(จากบุหรี่) 1 หยด ฆ่าหนูได้
23/ 01/ 2559 803
ย้อนกลับ