CSR บริษัทบุหรี่
24/ 08/ 2557 2,700
CSR บริษัทบุหรี่ ไม่ใช่โครงการคืนกำไร แต่เป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่

แล้วจะไม่ให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเลยหรือ? 

 

คำตอบคือ ด้วยธรรมชาติของสินค้าบุหรี่ที่เสพติดและคร่าชีวิตผู้บริโภค การเลิกกิจการเท่านั้นจึงจะเรียกว่า มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

 

ความรับผิดชอบขั้นต่าสุดที่บริษัทบุหรี่พึงมีคือ

  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าบุหรี่ทุกรูปแบบรวมถึงการห้ามทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

  • ไม่ขัดขวาง แทรกแซงนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 

24/ 08/ 2557 2,700
ย้อนกลับ